Правни услуги

Дегри Консултинг предоставя правни услуги на български и английски език в следните области:

Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

Дружествено и търговско право

Търговски сделки и инвестиционни проекти

Регистърно производство пред Агенция по вписванията

Вещно право и недвижими имоти

Облигационно право

Интелектуална собственост

Концесии

Лични данни, включително предоставяне на услуги като Длъжностно лице за защита на данните

Правната кантора е най-старото структурно звено на Дегри Консултинг. Още със създаването си през 1994 г. дружеството фокусира дейността си в областта на правното консултиране и процесуалното представителство, основани на принципите на професионализма, дискретността, лоялността, бързината и точността на предоставяне на услугите.

Основата, върху която кантората гради своята експертиза, е търговското право, даващо правните рамки, регламента и голяма част от инструментариума за успешното съществуване на всяка фирма.

За да посрещнем и удовлетворим по-пълно изискванията на нашите клиенти и за да осветлим по-добре многоликата среда, в която те изграждат и подобряват своя бизнес, постепенно разширихме обхвата на професионалните услуги със стремеж да предоставяме навременна, точна и пълна информация, да разрешаваме казуси и да предложим правна конструкция във всяка област, където нашите клиенти имат интереси.

Следвайки тази концепция, изградихме експертиза в повечето области на правото, които съпътстват и регламентират богатата палитра от дейности на нашите клиенти.

Чрез многостранната правна експертиза, която изграждаме, поддържаме и постоянно актуализираме, ние отговаряме не само директно на въпросите на нашите клиенти, но и насочваме тяхното внимание върху всички възможни и свързани с въпроса аспекти, допирни точки и последици, които могат да повлияят за техния бизнес растеж.

Ние растем заедно с Вас – нашите клиенти, партньори и приятели
Потърсете ни