Контакти

Адрес

гр. София 1463,
ул. „Цар Асен“ № 63

Телефон

Факс

+395 2 470 44 85

Правни услуги

Лице за контакт

адв. Генчо Димитров

Телефон

Системи за управление по стандарти ISO

Лице за контакт

Александра Иванова

Телефон

Управление на проекти

Лице за контакт

Явора Пеева

Телефон

2 + 13 =