За нас

Учредена през 1994 г. Дегри Консултинг ЕООД е консултантска организация, специализирала своята дейност в три основни направления – правно обслужване, разработване и внедряване на системи за управление по стандарти от серията ISO и разработване и управление на проекти по местни и международни програми за финансиране на бизнеса, публичния сектор и неправителствени организации.

Вярваме, че сме от тези, които искат да направят света по-добър. Сигурни сме, че по този път заедно с нас вървят и нашите клиенти и партньори. Сред тях ние търсим себеподобни и намираме приятели.

Нашият стил е да слушаме внимателно, да долавяме проблемите и да отговаряме на въпросите точно, пълно и всестранно.

НАШИТЕ АКСИОМИ като адвокати, консултанти и експерти

Професионализъм
Конфиденциалност
Лоялност

Ценим високо постиженията на науката, мнението на нашите клиенти и поуките от собственото минало – това са нашите учители.

Информацията е горивото за нашата дейност. За опазването на тази информация ние спазваме законовите изисквания и носим отговорност пред нашите клиенти и партньори. По силата на нашата система за управление имаме утвърдена политика да пазим информацията от неразрешена промяна, загуба, увреждане или нерегламентирано ползване.

По време на изпълнението на услугите е възможно консултантският ни екип да има достъп до чувствителна информация за дейността на клиентите, съдържаща служебни тайни, лични данни или други поверителни сведения. Ние разбираме стойността на тази информация и се ангажираме да я запазим.

Предоставяме всички наши услуги в съответствие с внедрената и сертифицирана система за управление на качеството и сигурността на информацията по стандарти ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2022. Стремежът ни е постоянно да подобряваме управленската си система, с което да удовлетворим изискванията на нашите клиенти.

Наше кредо са моралът, спазването на закона, социалната отговорност и ангажираното и щадящо отношение към околната среда.

Да растем заедно с нашите клиенти, партньори и приятели!