ДЕГРИ КОНСУЛТИНГ
28 години консултантски услуги за Вашия бизнес

Правни услуги

Дегри Консултинг предоставя правни услуги на български и английски език в следните области:

Процесуално представителствоПроцесуално представител-ство

Дружествено и търговско право

Търговски сделки и инвестиционни проекти

Регистърно производство пред Агенция по вписванията

Вещно право и недвижими имоти

Облигационно право

Интелектуална собственост

Концесии

Лични данни

Системи за управление по стандарти ISO

Дегри Консултинг предоставя на своите клиенти от публичния и частния сектор консултантски услуги в областта на системите за управление по стандартите на Международната организация за стандартизация, познати като ISO стандарти.

Виж повече >

Системи за управление по стандарти ISO

Дегри Консултинг предоставя на своите клиенти от публичния и частния сектор наколко консултантски услуги в областта на системите за управление по стандартите на Международната организация за стандартизация, познати като ISO стандарти.Виж повече >

Управление на проекти

Структурното звено „Проекти” е обособено в отговор на потребностите на публичния сектор, бизнеса и гражданските организации за достъп до финансиране и участие в различни схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – част от структурната и социалната политика на Европейския съюз.

Виж повече >

ПОВЕЧЕ ЗА НАС

Учредена през 1994 г., Дегри Консултинг ЕООД е консултантска организация, специализирала своята дейност в три основни направления – правно обслужване, разработване и внедряване на системи за управление по стандарти от серията ISO и разработване и управление на проекти по местни и международни програми за финансиране на бизнеса, публичния сектор и неправителствени организации.

НАШИТЕ АКСИОМИ

Професионализъм
Конфиденциалност
Лоялност

Ние растем заедно с Вас – нашите клиенти, партньори и приятели

Потърсете ни