ПРАВНА КАНТОРА

Правната кантора е най-старото структурно звено на Degree Consulting. Още със създаването си през 1994 г. дружеството фокусира дейността си в областта на правното консултиране и процесуалното представителство, основани на принципите на професионализма, дискретността, лоялността, бързината и точността на предоставяне на услугите.

Основата, върху която кантората гради своята експертиза, е търговското право, даващо правните рамки, регламента и голяма част от инструментариума за успешното съществуване на всяка фирма.

За да посрещнем и удовлетворим по-пълно изискванията на нашите клиенти и за да осветлим по-добре многоликата среда, в която те изграждат и подобряват своя бизнес, постепенно разширихме обхвата на професионалните услуги със стремеж да предоставяме навременна, точна и пълна информация, да разрешаваме казуси и да предложим правна конструкция във всяка област, където нашите клиенти имат интереси.

Следвайки тази концепция, изградихме експертиза в повечето области на правото, които съпътстват и регламентират богатата палитра от дейности на нашите клиенти – търговски сделки, инвестиционни проекти, недвижими имоти, лицензии и концесии, интелектуална собственост, съгласувани практики, монопол и господстващо положение, концентрация, нелоялна конкуренция, изисквания към съдържанието на рекламата, правата на потребителите, заблуждаваща и непочтена реклама, неравноправни клаузи в договорите, правилата за търговия, обществените поръчки, отношения с администрацията, данъчна защита.

Чрез многостранната правна експертиза, която изграждаме, поддържаме и постоянно актуализираме, ние отговаряме не само директно на въпросите на нашите клиенти, но и насочваме тяхното внимание върху всички възможни и свързани с въпроса аспекти, допирни точки и последици, които могат да повлияят за техния бизнес растеж.