ЗА НАС

Дегри Консултинг ЕООД е консултантска организация, специализирала своята дейнос в три основни направления – правно обслужване, разработване и внедряване на системи за управление по стандарти на ISO и разработване и управление на проекти по международни програми за финансиране на бизнеса, публичния сектор и неправителствени организации.

 

Вярваме, че сме от тези, които искат да направят света по-добър. Сигурни сме, че по този път заедно с нас вървят и нашите клиенти и партньори. Сред тях ние търсим себеподобни и намираме приятели.

 

Нашият стил е да слушаме внимателно, да долавяме проблемите и да отговаряме на въпросите точно, пълно и всестранно.

Професионализъм, конфиденциалност и лоялност
- това са нашите аксиоми, като адвокати, консултанти и експерти.

Ценим високо постиженията на науката, мнението на нашите клиенти и поуките от собственото минало – това са нашите учители.

Информацията е горивото за нашата дейност. За опазването на тази информация ние спазваме законовите изисквания и носим отговорност пред нашите клиенти и партньори. По силата на нашата система за управление имаме утвърдена политика да пазим информацията от неразрешена промяна, загуба, увреждане или нерегламентирано ползване. Тази политика прилагаме и към трети страни, имащи достъп до информация.

 

Стремежът ни е постоянно да подобряваме нашата система за управление на качеството, околната среда и информационната сигурност, с което да удовлетворим изискванията на нашите клиенти и намалим отпечатъка си върху замърсяването на околната среда.

 

Наше кредо са моралът, спазването на закона и ангажираното и щадящо отношение към околната среда.

 

Да растем заедно с нашите клиенти, партньори и приятели!